Úvod / Viera Černáková
”Umenie by malo prinášať krásu pozdvihnúť ducha a zušľachťovať prostredie.”
”Umenie by malo prinášať krásu pozdvihnúť ducha a zušľachťovať prostredie.”
”Umenie by malo prinášať krásu pozdvihnúť ducha a zušľachťovať prostredie.”
”Umenie by malo prinášať krásu pozdvihnúť ducha a zušľachťovať prostredie.”
”Umenie by malo prinášať krásu pozdvihnúť ducha a zušľachťovať prostredie.”