O MNE / Viera Černáková
Portret

 

PROFIL

 

Tvorbu Viery Černákovej by sme mohli prirovnať k Wágnerovskému ideálu tzv. Gesamtkunstwerku, t.j. Súhrnnému umeleckému dielu, ktoré je prestúpené zložkami kresby, maľby, plastiky, textilu, princípmi uplatňovanými v architektúre vo vzájomnej harmónii vytvárajúcej obdivuhodný celok konvenujúci s autorom, divákom i prostredím.

          Tematika tvorby v jej rôznych výrazových prostriedkoch je zameraná na symboliku makro a mikrokozmu, prírodné rytmy, poéziu, hudbu a pod.

          Textilná tvorba výtvarníčky má  objavný charakter a je ojedinelá v rámci doteraz používaných textilných techník .

          Tvorba Viery Černákovej má v sebe veľkú výrazovú silu a tajomnosť, či už sa jedná monumentálne dielo, alebo o artefakt drobných rozmerov.

 

                         PhDr. Gabriela Vizdalová – Haščáková

 

  

Viera Černáková sa narodila v 1940 v Banskej Bystrici.

V rokoch 1958 – 1963 študovala na FF Univerzity J.A. Komenského v Bratislave na katedre Vv., prof. Eugen Lehotský a v r. 1968  jeden semester na FF v Prešove  Univerzity P.J. Šafárika  v Košiciach.

 

Súčasťou autorkinho pôsobenia bola aj činnosť výtvarného pedagóga, ktorú v rôznych časových intervaloch striedala so slobodným povolaním (LŠU - Výtvarný odbor -  t. č.  ZUŠ,  Stavebná fakulta  Vysokej školy technickej – kresba,   Stredná Umeleckopriemyselná škola  –  t. č.  ŠUV – grafika,  Súkromná Stredná Umelecká Škola Filmová.