Ako nakupovať_ / NA PREDAJ / Viera Černáková

Ako nakupovať_

V tomto texte nájdete užitočné informácie o spôsobe a podmienkach nákupu obrazov, sôch a umeleckých fotografii. Ak u nás nakupujete po prvý raz, odporúčame si nasledovný text pozorne prečítať. Ak Vám niečo nebude jasné, zavolajte nám (+421 905 92 72 65) alebo nám napíšte na mail: v.cernakovaart@gmail.com radi Vám pomôžeme a poradíme.

 

Ako postupovať pri objednávke

 

1. Vyberte si umelecké dielo

Umelecké dielo si môžete vybrať s jednotlivých kategórií. Po kliknutí sa dostanete k informáciám, kde sa zobrazia všetky potrebné údaje o kupovanom diele -  názov, rozmer, technika. Pod vybraným dielom sa zobrazí jeho cena a text KÚPIŤ OBRAZ.

 

2. Dokončenie objednávky

Po vyplnení jednoduchého formulára budete v priebehu jedného dňa kontaktovaný buď telefonicky alebo emailom, kde sa dohodnú bližšie podmienky o diele, cene a doprave.

 

Dodacie a platobné podmienky

 

Po prijatí objednávky Vám najneskôr do 5 pracovných dní zašleme e-mailom alebo poštou proforma faktúru na celkovú čiastku. Celková cena zahrňuje uvedené dielo a poistenie , ak ste si danú možnosť zvolili v objednávke.

 

Pri objednávke do 1500,-Eur je potrebné uhradiť celú čiastku. V prípade objednávky nad 1500,-Eur požadujeme zálohu 50% z celkovej čiastky po potvrdení Vašej objednávky a zostávajúcich 50% pri prevzatí diela.

 

Pri použití kuriérskej prepravy dostanete tovar do 2.dní. V prípade leteckej prepravy je doba doručenia maximálne 15.dní odo dňa odoslania.

Náklady na dopravu a poistenie sú vyrátané individuálne pre každého zákazníka, podľa celkovej hmotnosti tovaru, jeho objemu, miesta určenia a spôsobe prepravy. Ako dopravnú spoločnosť odporúčame UPS, sami si však môžete zvoliť dopravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia.

 

Autorské práva

 

Obsah týchto stránok spolu so všetkými obrázkami podlieha platným zákonom o autorských právach. Všetky materiály sú určené len k prezeraniu. Nie je povolené zriaďovať si žiadne kópie, výnimkou sú kópie určené k súkromným účelom. “Súkromným účelom” sa rozumie nekomerčné, domáce použitie jednotlivcom zahrňujúc zriadenie maximálne jednej kópie každého digitálneho obrázku.

 

Predajom fotografie (diela), nie sú predané aj autorské práva. Kúpením diela sa rozumie kúpenie umeleckého diela len na jeden účel, nie na rozmnožovanie, nie na grafické a ani iné šírenie a použitie. V tomto prípade je možné zmluvne dohodnúť použitie diela na konkrétne použitie a čas, resp. odkúpiť autorské práva, čo nie je pri každom diele cenovo rovnaké.

 

Záruka

 

Kupujúci je povinný dodané umelecké dielo prehliadnuť a bez zbytočného odkladu do 3 dní výrobcu informovať o zistených vadách. Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci vykonať písomne alebo e-mailom v lehote do 2 dní od prevzatia umeleckého diela. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavili.

 

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť kópiu faktúry, doklad o zaplatení a dodaní diela, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škodu z neodborného používania, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto druhu sa nevzťahuje záruka. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie o spôsobe jej vybavenia.

 

Reklamácia služieb dopravných spoločností

 

Náš tovar prepravujeme prostredníctvom dopravných spoločností, ktoré sme pre Vás vyberali s ohľadom na kvalitu a cenu služieb. Aj napriek tomu sa môže stať, že cestou z nejakého dôvodu príde k poškodeniu zásielky.

 

Riaďte sa preto nasledujúcimi pokynmi: Zásielku si vždy prehliadnite pred dopravcom.

 

 V prípade poškodenia obalu (roztrhaný, rozmočený) spíšte s dopravcom protokol o poškodení zásielky. Nenechajte sa dopravcom presvedčiť, že zásielka nebola dobre zabalená, nášmu exportnému baleniu sa venujeme s veľkou dôslednosťou. V prípade akéhokoľvek problému s dopravnou spoločnosťou nás prosím, čím skôr informujte. V e-maile uveďte “Sťažnosti na dopravu”, popíšte problém, uveďte kontakty na seba a číslo faktúry (zásielky).

 

 Poškodené zásielky nemôžu byť Vašou starosťou a nesmú Vám znepríjemňovať nakupovanie u nás.

 

Ako dodržujeme Vaše súkromie

 

Aby sme mohli Vašu objednávku riadne spracovať a doručiť, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Údaje, ktoré zadávate do objednávky sú nevyhnutné pre jej spracovanie a vyhotovenie súvisiacich dodacích, platobných a účtovných dokladov. Ručíme za to, že Vaše údaje nepoužijeme na iné účely ako vybavenie objednávky, ani ich neposkytneme žiadnej tretej osobe.